Rozsah upratovacích prác

Rozsah upratovacích prác v bytových domoch

Upratovanie 1x za týždeň

Zametanie a umývanie 

 • Podlahy na prízemí
 • Podlahy okolo pivníc
 • Podlahy okolo schránok
 • Podlahy na poschodiach a medziposchodiach
 • Schodov        
 • Podlahy výťahu a dverí
 • Umývanie vchodových dverí (sklo, kľučky)
   
 • Zametanie alebo odhrnutie snehu na chodníku pred hlavným vchodom
 • Zber hrubých odpadkov pri vchode a recyklácia letákov

Upratovanie 1x za mesiac

Umývanie

 • Zábradlie
 • Priestoru na očistenie topánok
 • Pavučín ( v celom bytovom dome )
 • Elektromerových rozvádzačov po poschodiach z vonka

Upratovanie 1x za pol roka

Umývanie

 • Okien po poschodiach
 • Svietidiel

ROZSAH PRÁC JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVIEK OBJEDNÁVATEĽA

Rozsah upratovacích prác v domácností

 • celoplošné umývanie podláh
 • celoplošné vysávanie kobercov
 • umývanie a dezinfekcia sanitárnych zariadení (WC mís, umývadiel)
 • vyleštenie vodovodných batérií a chrómových doplnkov
 • umytie škvŕn z kachľového obloženia na WC
 • utretie prachu z nábytku a všetkého zariadenia
 • utretie krytov zásuviek a vypínačov, utretie prachu z výpočtovej a kancelárskej techniky (po dohode)
 • odstránenie odtlačkov okolo kľučiek
 • odstránenie odtlačkov z presklených častí
 • umývanie okien
 • utretie stolových lámp a telefónnych prístrojov na vlhko
 • čistenie nábytku
 • umývanie radiátorov
 • spätné umiestnenie nábytku po upratovaní
 • vypratanie pivničných a podkrovných priestorov
 • zabezpečenie pristavenie kontajneru na domový odpad
 • sťahovacie a vypratávacie práce
 • upratovanie po maľovaní
 • generálne upratovanie po rekonštrukciách
 • po dohode aj ďalšie práce, ktoré nie sú uvedené v zozname (nákupy, žehlenie, pranie, apod.)